Ahmed İzzet Paşa - Ahmed İzzet Paşa Kimdir ? - Ahmed İzzet Paşa Hakkında

Asker TR bölümünde yer alan bu konu HypereND tarafından paylaşıldı.

 1. HypereND

  HypereND Üye

  ESERLERİ

  Feryadım
  Cilt: 1
  Ahmed İzzet Paşa
  Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi

  ... Ahmet İzzet Paşa muhtelif rütbelerde, kurmay subayı ve komutan olarak katıldığı Tesalya, birinci ve ikinci Yemen seferleri, Balkan Harbi ve Dünya Savaşında yararlı hizmetler görmüş İkinci Meşrutiyetin ilanının hemen arkasından tayin olunduğu Genelkurmay Başkanlığı esnasında düşünüp tasarladığı ve uyguladığı ordu teşkilatı, sonradan bütün dünya ordularınca benimsenip örnek alınmıştır. Paşa, Osmanlı-Türk ordusunun son dönemlerinin en kıymetli ve mümtaz ordu komutanlarından olduğu gibi 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devlet ricalinin de en önemli kişilerinden biridir. Yazıp gelecek nesillere yadigar olarak bıraktıkları devrin askeri, politik, kültürel ethique düşünüş ve icraatını aydınlatmaktadır.


  Feryadım
  Cilt: 2
  Ahmet İzzet Paşa
  Nehir Yayınları / Hatıralarla Yakın Tarih Dizisi

  Sultan II. Abdülhamid'in Saltanat devrinden Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerine kadar olan zamanı içine alan "Feryadım"ın ilk cildinin konusu ağırlıklı olarak askeri iken, Dünya Savaşının son günlerinden Saltanat ve Hilafetin kaldırılmasına kadarki dönemi içine alan bu ikinci cilt tamamen siyasi olaylara hasredilmiştir...