Ahid Sandığı Nedir

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  İçerisinde Hz. Musa ve Hz. Harun'dan eşyalar barındıran değerli bir sandık. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de haberi verilen Ahid Sandığı hakkında birçok yorum mevcuttur. Nitekim Ahid Sandığı hakkında tarihi kaynaklar incelendiğinde de birçok bilgi ile karşılaşılmaktadır. İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışlarından sonra Sina Dağı'nın eteklerinde imal edildiği düşünülen sandıkta, Hz. Musa'dan kalan taş levhaların ve Hz. Harun'dan kalan eşyaların bulunduğu düşünülmektedir.
  [​IMG]
  İslam alimlerine göre, sandığın en önemli özelliği MÖ 587 yılından beri nerede olduğunun bulunamamasıdır. Kur'an ayetlerinin yanı sıra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadislerinde de dikkat çekilen bir konu olan Ahid Sandığı konusu, İlahi bir kitap olarak indirilen, ancak sonradan tahrif edilmiş olan Tevrat'ta da yer almaktadır.

  Tarihi kaynaklara göre, Hz. Harun döneminden sonra Hz. Davud döneminde şehrin Birleşik Yahudi Krallığı'nın başkenti ilan edilmesiyle Kudüs'e taşındı. Hz. Süleyman tarafından yaptırılan mabede konulan sandık, MÖ 587 yılına kadar Beytülmakdis'te kaldı. Aynı yıl içinde Babil İmparatoru Buhtunnesar (Babil'in Asma Bahçeleri'ni yaptıran kral) Kudüs'ü işgal etti ve o tarihten sonra yaklaşık 500 yıl ortadan kaybolan sandığın, tahrip edilemediği ve onu koruyan Levililer tarafından mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı inancı yayıldı. MS 70 yılında ise Roma Valisi Titus'un Beytülmakdis'i yıktırdıktan sonra bu yer altı odasına da ulaştığı ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandığı da Roma'ya götürdüğü varsayılmaktadır.

  Ahid Sandığı, MÖ 587 yılından bu yana bulunamamaktadır. Bununla beraber, Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından, tarih boyunca sandığı arayanlar genellikle Yahudiler değil, Hristiyanlar olmuştur. Mabed Tepesi'nde yapılan ve kaydedilmiş ilk "sandık kazıları"nı 19. yüzyılda Haçlılar döneminde Mabed Şövalyeleri yapmıştır. O tarihte ve yakın tarihte yapılan araştırmalarda sandığın izine rastlanmamış, ancak bu konu son dönemlerde tüm araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir.