Ağrı Hakkında Bilgi

Ağrı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Ağrı Hakkında Bilgi

  Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ilimiz. Ağrı Dağı burada olduğu için şehir Ağrı adını aldı.

  Nüfus ve Toplum

  İlin nüfusu 555 bin civarındadır.

  Coğrafya

  Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı bu ilin sınırları içinde olup 5165 metre yüksekliğindedir.

  Tarihi

  Şehir, Anadolu'ya bir geçiş kapısı olması nedeniyle birçok medeniyete tanıklık ettiyse de hiçbir zaman burada yerleşik bir uygarlık oluşmamıştır. Yörede egemen olan Hititler'den sonra Hurriler bölgeye yerleşmiştir. Ancak krallık merkezi olan Urfa'ya uzaklığı nedeniyle Ağrı'yı ellerinde tutamamışlardır.

  Bölgede en köklü uygarlık Urartular tarafından kuruldu. MÖ 712 yıllarında Kimmerler de Ağrı'ya geçici olarak hakim oldular. Asur Devleti yıkılınca Medler Ağrı'yı kendi topraklarına kattılar. Medler'in yıkılmasıyla Persler Anadolu'yu ele geçirince bölgede iki yüzyıl kadar yaşadılar. Daha sonra bölge Ermeniler tarafından ele geçirildi.

  Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk yerleşen Türkler MÖ 680 yılında bölgeye gelen Sakalar oldu. Halife Osman devrinde İslam orduları bölgeyi fethettikten sonra 872 yılına kadar Ağrı Abbasiler'in kontrolünde kaldı. Yöre daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun eline geçti. 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler bölgeye geldi ve bölge uzun bir dönem Sökmenli Devleti'nde kaldı. Yavuz Sultan Selim zamanında vuku bulan Çaldıran Savaşı sonrasında ise bölge Osmanlı'ya katıldı. O dönemde Şorbulak adı verilen il, Ermeniler zamanında Karakilise adını almıştı. Kazım Karabekir Paşa döneminde ise ismi değişerek Karaköse oldu. Tevrat'ta Nuh Tufanı ile ilgili olarak adı geçen Ararat Dağı'nın günümüzdeki Ağrı olduğu düşünüldüğünden, Batılılar buraya Ararat demektedir.
  agri.jpg
  Ağrı Haritası

  Yüz ölçümü: 11.376 kilometrekare