Abuşka

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

  1. SaMeT46

    SaMeT46 Moderatör

    ABUŞKA, Çağatay Türkçesinden Osmanlıcaya sözlük. Eserin asıl adı ve yazarı belli değildir. Sözlüğün ilk maddesi, er, zevc, koca, erkek anlamlarına gelen Abuşka sözcüğünden dolayı bu adla tanındı. Ali Şir Nevâî’nin eserlerinde geçen Çağatayca sözcükleri açıklamak amacıyla 16. yüzyılda düzenlenmiştir. Doğu dilleri bilgini Vambery tarafından 1802’de Macarcaya çevrilmiş ve 1868’de Vilyaminov Zernofon tarafından Fransızca bir önsözle Petersburg baskısı yapılmış, 1970’te günümüz Türkçesine çevrilerek yayımlanmıştır.