Abdülmecid Şirvani Kimdir

Evliyalar bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Abdülmecid Şirvani Kimdir, Abdülmecid Şirvani Hayatı

  Abdülmecid Şirvani evliyânın büyüklerindendir.Şirvan'da dünyaya gelmiştir. Doğum târihi belli değildir.

  Abdülmecid Şirvani zekâsı yüksek, anlayış ve kavrayışının fevkalâde keskinliğinden kısa sürede akranlarını ve emsallerini geçti.Bilim ve dini ilimlerde ilerledi.Genç yaşta Şirvan'ın Şemahı şehrine gitti ve burada ders vermeye başladı.

  Mevlânâ Şehkubâd hazretlerinin derslerinde kemâle eren Abdülmecîd Şirvânî hocasının vefâtından sonra onun yerine geçti. İnsanlara nasîhat etmeye başladı. Abdülmecîd Şirvânî, asîl, cömert, af ve mâzeretleri kabul edici, sohbetleri tatlı, halîm, selîm, merhametli idi. Kendisine has bir üslub ile çok güzel vâaz ve nasîhat ederdi. Minberlerde ve kürsülerde, kalabalık cemâate, tasavvuf ve ibâdetle alâkalı meseleleri anlatırdı. Anlattıklarını, âlim, fâzıl ve tahsili olmayanların hepsi anlardı. Herkes onun vâz ve nasîhatlerinden, öğrenmeyi istediği bilgileri öğrenir, öyle ayrılırdı.

  Abdülmecid Şirvani öyle tatlı Kur'ân-ı kerîm okurdu ki,yerdeki vahşi hayvanlar ve gökteki uçan kuşlar, onun okuduğu Kur'ân-ı kerîmi dinlemek için etrafına toplanırlardı.

  Abdülmecîd Şirvânî hazretleri 1564 de vefât etti. Kabri vasiyeti üzerine Kelkit Irmağının kıyısına yaptırıldı.