Abdest Duaları Arapça ve Türkçe

Dualar bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Abdest duaları,
  Türkçe Abdest Duası,
  Abdest Duaları Arapça,


  Abdest alırken okunacak dualar

  1)Abdeste başlarken Euzu Besmeleden sonra şu dua okunur:
  "Elhamdu lillahillezi cealel mae tahuren ve cealel islame nura."
  Anlamı: Suyu temizleyici ve İslamı nur kılan Allah'a hamdolsun.

  2)Ağıza su alırken:
  "Allahummesgıni min havzi nebiyyike ke'sen la ezmeu ba'dehu ebeda."
  Anlamı: Allahım!Bana peygamberinin havuzundan öyle bir kase içir ki ondan sonra bir daha susamayayım.

  3)Buruna su alırken:
  "Allahümme la tahrimni rayihate naimike ve cennatik"
  Anlamı:Allahım!Beni nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan mahrum etme.

  4)Yüzü yıkarken:
  "Allahümme beyyid vechi binurike yevme tebyeddu vucuhun ve tesveddü vücuh.
  Anlamı:Allahım!Bazı yüzlerin beyazlanacağı bazı yüzlerin de kararacağı günde benim yüzümü ak eyle.

  5)Sağ kolunu yıkarken:
  "Allahümme a'tini kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesira."
  Anlamı:Allahım!Bana kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır."

  6)Sol kolunu yıkarken:
  "Allahümme la tü'ti kitabi bişimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şedida."
  Anlamı:Allahım!Bana kitabımı solumdan ve arka tarafımdan verme ve beni zor bir hesaba çekme.

  7)Başa meshederken:
  "Allahümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekatik."
  Anlamı:Beni rahmetinle ört ve üzerime bereketlerinde indir.

  8)Kulaklara meshederken:
  "Allahümmec'alni minellezine yesteminuel'kavle fe yettebiunne ahseneh."
  Anlamı:Allahım!Beni hak sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle.

  9)Boynuna meshederken:
  "Allahümme a'tık rekabeti minennar."
  Anlamı:Allahım!Benim vücudumu cehennem ateşinden azad eyle.

  10)Ayakları yıkarken:
  "Allahümme sebbit kademeyye alessirati yevme tezillü fihil'akdam."
  Anlamı:Allahım!Ayakların kayacağı günde benim iki ayağımı sırat üzerinde tut.