8. sınıf TC inkılap tarihi-bir kahraman doğuyor test soruları

Tarih bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  Adam olmak için okumak,öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.
  1. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yalnızca
  yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden
  hangisine ulaşılabilir?
  A) Ali Rıza Bey gümrük memurluğu görevi yapmaktadır.
  B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.
  C) Mustafa Kemal’in babası Onun Şemsi Efendi
  İlkokuluna gitmesini istemektedir.
  D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan
  bir aile ortamında yetişmiştir.

  Mustafa Kemal OsmanlıDevleti'nin çöküşüne yol açan
  olayların yoğunlaştığı Rumeli'nin en önemli kenti
  Selanik'te büyüdü. Bölge farklı alanlarda komşu
  ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı
  Devletine karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları
  en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemal'i
  çok etkiliyordu.

  2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan
  etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?
  A) Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi
  B) Padişahlığın devamını istemesi
  C) Mali kalkınmaya önem vermesi
  D) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha
  sağduyulu hareket etmesi

  3. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde
  eğitim görmemiştir?
  A) Robert Koleji B) Manastır Askeri İdadisi
  C) Askeri Rüşdiye D) Harp Akademisi

  4. Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk kez aşağıdaki
  hangi olayda görev alarak çıkmıştır?
  A) 31 Mart Vakası C) Trablusgarp Savaşı
  B) I. Dünya Savaşı D) Kurtuluş Savaşı


  İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu
  düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da
  düşünmelidir. Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer
  taraftan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir

  5. Atatürk söylemiş olduğu bu sözlerle
  aşağıdakilerden hangisinin öneminden
  bahsetmiştir?
  A) Dünyada yalnızca sevginin egemen olması
  B) İnsanlık ailesinin yeri ve değeri
  C) İnsanların ona olan sevgisi ve saygısı
  D) İnsanlığın değeri ve insanlığın hizmetinde çalışma

  6. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin Balkan
  topraklarında dünyaya geldiği zaman Osmanlı Devleti
  kapitülasyonlarla Batı’nın açık pazarı haline gelmiş, bir
  yandan da Balkan ulusları Osmanlı Devleti’nden
  ayrılıp bağımsız olmak istiyorlardı. Balkanlarda
  yaşayan Türkler Balkan ulusları tarafından baskı
  altında tutuluyordu.
  Yukarıda verilen paragrafa göre Mustafa Kemal’in
  doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak
  aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Osmanlı Devleti ekonomik bakımdan zor durumdadır.
  B) Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar kendi
  devletlerini kurmak istiyorlardı
  C) Osmanlı Devleti’nde toplumda her anlamda ikilikler
  yaşanıyordu.
  D) Balkanlarda yaşayan Türkler, çeşitli unsurlar
  tarafından baskı görüyordu.


  Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu
  komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş
  sırasında Atatürk’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ
  cebinde bulunan saatikendisini ölümden kurtarmıştı.
  Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga
  kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış,
  savaşı atı üzerinde yönetmişti.

  7. Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik
  özelliği üzerinde durulmuştur?
  A) Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
  B) Vatanı ve milleti için canını feda etmekten
  kaçınmaması
  C) Büyük ideallere sahip olması
  D) Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışması

  8. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında
  düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını
  önceden sezerek gerekli Önlemleri almış ve savaşın
  kazanılmasında etkili olmuştur. Bu durum Atatürk'ün
  I. Sezgilerinin güçlü olduğu
  II. İleri görüşlü olduğu
  III. Adaletli olduğu
  özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun
  göstergesidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III
  C) I ve II D) II ve III
  Mustafa Kemal, Harp okulu öğrenimi döneminde hem
  Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket
  meseleleri üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştır.
  Mustafa Kemal fikirlerini arkadaşlarına anlatmak,
  okulda bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma
  girişiminde bulunmuştur.

  9. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal’in Harp
  Okulu öğrenimi dönemiyle ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış bir yargı
  olur?
  A) Mustafa Kemal’in bu dönemde vatan ve millet ile ilgili
  fikirleri olgunlaşmıştır.
  B) Batıya dönük çağdaşlaşma düşünceleri gelişmeye
  başlamıştır.
  C) İstanbul’un siyasi hayatı içerisinde kendisini
  bulmuştur.
  D) Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başlamıştır.

  10. Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in
  askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın
  kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin
  adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı
  ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri
  çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve
  Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
  Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?
  A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm
  dünyaya göstermiştir.
  B) Emperyalist güçlere karşı savaşmıştır.
  C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
  D) İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.

  11. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni
  Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak
  anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kumandan ile Hasbihal B) Nutuk
  C) Geometri Kitabı D) Medeni Bilgiler

  İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşlarında istedikleri
  sonuçları elde edememişlerdir. Çanakkale’yi
  geçemedikleri için 1. Dünya savaşı 2 yıl daha uzamıştır.

  12. Derste öğrencilerine Çanakkale Savaşı’nın
  sonuçlarından bahseden Yasin öğretmenin
  söylediklerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi
  olabilir.
  A) Rusya’nın yardım alamaması sonucunda savaştan
  çekilmesi
  B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu Osmanlının ele
  geçirmesi
  C) 500 bin kişinin hayatını kaybetmesi
  D) Osmanlı devletinin savaştan çekilmesi

  13. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve
  geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında
  görmüştür.
  Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden
  hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?
  A) Ya İstiklal Ya Ölüm!
  B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile
  hayatındadır.
  D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


  14. Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları
  sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını
  dağıtmak
  B) Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
  C) Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere
  zaman kazandırmak
  D) Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak.

  15. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile
  ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
  B) Selanik’te doğmuştur.
  C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
  D) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.
   
 2. Manqerbob12

  Manqerbob12 Yeni Üye

  Cevapları nerde
   
 3. çiçekçikız

  çiçekçikız Yeni Üye

  cevapları qereqkiyo yhaa
   
 4. özlem12

  özlem12 Yeni Üye

  cavapları nerdeee