657 Uyarı Cezası

Meslekler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  657 Uyarı Cezası Hakkında, Uyarı Ve Kınama Cezaları

  Ankara 5. İdare Mahkemesi, devlet memurlarına verilen
  disiplin cezalarına yargı yolunu açtı. Karar, binlerce
  memur için örnek teşkil edebilecek.

  Bir memur hakkında verilen kınama cezasını iptal eden
  Ankara 5. İdare Mahkemesi, disiplin amirleri
  tarafından verilen uyarı ve kınama gibi cezalara yargı
  yolunun kapalı olmasının insan hakları ve Anayasa’ya
  aykırı olduğu hükmüne vardı.

  Bir matematik öğretmeninin yaptığı başvuruyu karara
  bağlayan Ankara 5. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’na göre kınama cezasına yönelik
  itirazlara yargı yolunun kapalı olmasını ve
  itirazların sadece disiplin amirleri ve disiplin
  kurullarına yapılabilmesini adil yargılama hakkına
  aykırı buldu.

  Mahkemenin kararında, soruşturmayı açan ve cezayı
  veren makamın aynı olmasının, savunma hakkını
  engellediği belirtildi. Kararda, hak arama
  özgürlüğünün “uluslarası sözlemeleri iç hukuk
  kuralları önünde tutan” Anayasanın 90. maddesi
  çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği de
  vurgulandı.

  Mahkeme, kınama cezasının bu gerekçelerle hukuka uygun
  olmadığı kanaatine vararak cezanın iptaline karar
  verdi.

  Binlerce devlet memuru için de örnek teşkil edebilecek
  karar uyarınca, disiplin cezası alan memurlar işlemin
  iptali ve yürürlüğünün durdurulması için idari yargı
  yoluna başvurabilecek