657 Şefin Görevleri

Meslekler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  657 Şefin Görevleri Nelerdir?

  657 SAYILI DEVLET MEMURLUĞUNDA:

  Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  a) Şubesindeki memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

  b) Evrak dosyalarında bulunan numara , tarih, gideceği yer, imza ve benzeri

  eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,

  c) Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma

  ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

  d) İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

  e) Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme

  hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

  f) Şubesinde bulunan memurları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,

  işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,

  g) Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,

  h) Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek , işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

  ı) Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.