2012 YGS Konuları 2012

Sınavlar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  2012 YGS Konuları, 2012 YGS Konuları Nelerdir

  YGS Sınavında aşağıdaki ders konuları ve başlıkları içerisinden sorular sorulacaktır.

  YGS Matematik Konuları

  1 SAYILAR
  1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
  1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği
  1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği
  1.ç OBEB – OKEK
  1.d Rasyonel Sayılar
  1.e Ondalık Sayılar
  1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
  1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel

  2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR
  2.a Üslü Sayılar
  2.b Köklü Sayılar

  3 ORAN VE ORANTI
  3.a Orantı Problemleri
  3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama

  4 1. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER
  4.a Denklem Çözme
  4.b Denklem Kurma
  4.c Yaş Problemleri
  4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri
  4.d Karışım Problemleri
  4.e Ortak İş Yapma Problemleri
  4.f Hareket Problemleri
  4.g Grafik Problemleri

  5 MANTIK
  5.a Önermeler
  5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

  6 KÜMELER
  6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler
  6.b Küme Problemleri

  7 BAĞINTI VE FONKSİYON
  7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
  7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
  7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon
  7.d Fonksiyon Grafikleri

  8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK
  8.a İşlem
  8.b Modüler Aritmetik

  YGS Geometri Konuları

  1 AÇILAR
  1.a Düzlemde Açı

  2 ÜÇGENLER
  2.a Üçgende Açı
  2.b Üçgende Bağıntılar
  2.c Dik Üçgen
  2.d İkizkenar Üçgen
  2.e Eşkenar Üçgen
  2.f Üçgende Alan

  3 BENZERLİK
  3.a Temel Orantı
  3.b Benzerlik Teoremleri

  4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
  4.a Çokgenler
  4.b Yamuk
  4.c Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen
  4.d Dikdörtgen – Kare

  5 ÇEMBERLER
  5.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
  5.b Çemberde Açı
  5.c Çemberde Çevre ve Yay – Dairenin Alanı

  6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
  6.a Noktanın Analitik İncelenmesi
  6.b Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği
  6.c İki Doğrunun Konumu
  6.d Simetri

  YGS Fizik Konuları

  1 VEKTÖR – KUVVET – DENGE
  1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması
  1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması

  2 PARALEL KUVVETLER
  2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi

  3 KÜTLE MERKEZİ
  3.a Kütle Merkezi

  4 BASİT MAKİNELER
  4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem
  4.b Çıkrık, Vida, Dişliler

  5 DOĞRUSAL HAREKET
  5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri
  5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket

  6 İŞ ENERJİ
  6.a Kuvvetin Yaptığı İş
  6.b Enerji Dönüşümleri

  7 KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE
  7.a Kütle – Hacim – Özkütle
  7.b Karışımların Özkütleleri

  8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI
  8.a Katı ve Sıvı Basıncı
  8.b Sıvı ve Gaz Basıncı

  9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
  9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti

  10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME
  10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi

  11 ISI VE SICAKLIK
  11.a Isı Kavramı – Birimler
  11.b Hal Değiştirme

  12 ELEKTROSTATİK
  12.a Elektriklenme Çeşitleri
  12.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan

  13 ELEKTRİK AKIMI
  13.a Elektrik Akımı – Ohm Kanunu
  13.b Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı

  14 MIKNATISLAR
  14.a Mıknatıslanma

  15 IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA
  15.a Işık Bilgisi – Renklenme
  15.b Düzlem Ayna

  16 KÜRESEL AYNALAR
  16.a Çukur ve Tümsek Aynalar

  17 IŞIĞIN KIRILMASI
  17.a Işığın Kırılması

  18 MERCEKLER
  18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

  YGS Kimya Konuları

  1 TEMEL MADDE BİLGİSİ
  1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
  1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
  1.c Hâl Değişimleri, Isı – Sıcaklık

  2 ATOM BİLGİSİ
  2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
  2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
  2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar

  3 PERİYODİK CETVEL
  3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
  3.b Grup ve Periyot Özellikleri
  3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

  4 MOL KAVRAMI
  4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
  4.b Mol Problemleri
  4.c Basit Formül ve Molekül Formülü

  5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
  5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
  5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu
  5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları

  6 KİMYASAL TEPKİMELER
  6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
  6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu
  6.c Kimyasal Hesaplamalar

  7 GAZLAR
  7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori
  7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi
  7.c P, V, n, T İlişkileri

  8 KARIŞIMLAR
  8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
  8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

  YGS Biyoloji Konuları

  1 BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ
  1.a Bir Bilim Olarak Biyoloji

  2 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
  2.a CanlılarınTemel Bileşenleri – I (İnorganik ve Organik Maddeler)
  2.b Canlıların Temel Bileşenleri – II (Karbonhidratlar)
  2.c Canlıların Temel Bileşenleri – III (Yağlar)
  2.d Canlıların Temel Bileşenleri – IV (Proteinler)
  2.e Canlıların Temel Bileşenleri – V (Enzimler)
  2.f Canlıların Temel Bileşenleri – VI (Vitaminler – ATP)
  2.g Canlıların Temel Bileşenleri – VII (Nükleik Asitler)
  2.h Canlıların Temel Bileşenleri – VIII (KARMA – I)
  2.I Canlıların Temel Bileşenleri – IX (KARMA – II)

  3 HÜCRE, METABOLİZMA
  3.a Hücre – I (Hücre Çeşitleri, Hücre Çeperi, Hücre Zarı)
  3.b Hücre – II (Madde Alışverişi)
  3.c Hücre – III (Organeller)
  3.d Hücre – IV (Çekirdek, Kromozomlar,Metabolizma)
  3.e Hücre – V (KARMA – I)
  3.f Hücre – VI (KARMA – II)

  4 VİRÜSLER, BAKTERİLER
  4.a Virüsler ve Bakteriler – I
  4.b Virüsler ve Bakteriler – II

  5 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
  5.a Canlıların Sınıflandırılması – I
  5.b Canlıların Sınıflandırılması – II

  6 CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
  6.a Canlıların Genel Özellikleri

  7 CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE YAŞAMSAL İLİŞKİLERİ
  7.a Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – I
  7.b Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – II

  8 EKOLOJİ
  8.a Ekoloji – I (Populasyonlar)
  8.b Ekoloji – II (Komüniteler, Ekosistemler, Besin Zinciri)
  8.c Ekoloji – III (Besin Piramitleri, Madde Döngüsü)
  8.d Ekoloji – IV (KARMA – I)
  8.d Ekoloji – V (KARMA – II)

  9 FOTOSENTEZ
  9.a Fotosentez (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)

  10 HÜCRE SOLUNUMLARI
  10.a Hücre Solunumları
  10.b Fotosentez ve Hücre Solunumları

  11 HÜCRE BÖLÜNMELERİ
  11.a Hücre Bölünmeleri

  YGS Türkçe Konuları

  1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI
  1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı

  2 CÜMLENİN ANLAMI
  2.a Cümlenin Anlamı

  3 PARAGRAF
  3.a Paragraf
  3.b Anlatım Bilgileri

  4 AD SOYLU SÖZCÜKLER
  4.a Ad
  4.b Sıfat
  4.c Adıl ( Zamir )
  4.d Belirteç ( Zarf )
  4.e İlgeç – Bağlaç – Ünlem
  4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA

  5 EYLEMLER
  5.a Eylemde Kip – Kişi – Zaman
  5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem
  5.c Eylemin Yapısı
  5.d Eylemsiler
  5.e Eylemler KARMA

  6 SÖZCÜĞÜN YAPISI
  6.a Kökler – Ekler
  6.b Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükler
  6.c Söz Yapısı KARMA

  7 CÜMLENİN ÖĞELERİ
  7.a Cümleyi Öğeleri

  8 EYLEM ÇATISI
  8.a Eylem Çatısı

  9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ
  9.a Cümle Çeşitleri

  10 ANLATIM BOZUKLUĞU
  10.a Anlam Bozukluğu

  11 SESBİLGİSİ – YAZIM
  11.a Sesbilgisi
  11.b Yazım
  11.c Sesbilgisi – Yazım

  12 NOKTALAMA
  12.a Noktalama

  YGS Tarih Konuları

  1 GENEL TARİH
  1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
  1.b İlk Uygarlıklar
  1.c İlk Türk Devletleri
  1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı
  1.e Türk İslam Devletleri
  1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi

  2 OSMANLI TARİHİ
  2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)
  2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
  2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
  2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
  2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

  3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
  3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
  3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
  3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri
  3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
  3.d Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
  3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
  3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
  3.g Lozan Antlaşması
  3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
  3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
  3.ı Atatürk Devrimleri
  3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
  3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 28 Aralık 2011