2. Beyazıt Dönemi

Tarih bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  II. BAYEZIT DÖNEMİ (1482-1512)
  ÖNEMLİ OLAYLAR:
  1)- Cem Sultan Olayı
  2)- Osmanlı-Venedik İlişkileri
  3)- Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı
  4)- Osmanlı-Memlük İlişkileri
  5)- Anadolu'da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.

  1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih'in ölümüyle oğulları II. Bayezıt ve Cem Sultan arasında taht kavgası
  başlamış, Cem Sultan Bayezıt'a yenilmiş ve Mısır'daki Memlük Devletine sığınmıştır. Bir süre sonra
  yeniden Anadolu'ya gelen Cem Sultan tekrar taht mücadelesine girişmiş, ancak yine başarısız olarak,
  bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem'i
  Papaya teslim etmişler, daha sonra Fransa'ya gönderilen Cem burada ölmüştür.
  II. BAYEZIT DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
  Cem Sultan'ın Hırıstiyan Avrupa'nın elinde olması, II. Bayezıt döneminde Avrupa'ya karşı
  Osmanlıların önemli bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II. Bayezıt Dönemi sönük bir
  devir olmuştur.
  CEM OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ:
  1)- Cem'in hırıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine
  karışmasına neden olmuştur.
  2)- Osmanlılar'ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.
  3)- Cem Sultan'ın Memlükler'e sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp,
  himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.
  2)- OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ:
  Bu dönemde de Venedikliler'le deniz savaşı yapılmış, Osmanlılar yenilmiştir.
  3)- OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:
  İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler:
  a)- Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı.
  b)- Anadolu'ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu'da yaymaya çalışıyorlardı.
  Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu'da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon
  valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt'ın Safevi ve şii tehlikesine karşı yeterli önlem
  almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.
  4)- II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:
  Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri:
  a)- Fatih Döneminde Hicaz su yolları meselesi. (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gerekli
  önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Ancak
  Memlükler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamışlardı.)
  b)- Memlükler'in Cem Sultan'ı himaye etmeleri,
  c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yeralan Güneydoğu Anadolu'daki Dulkadiroğulları
  Beyliği yüzünden iki devletin çekişmesi.
  SONUÇ: Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 8 yıl süren savaş yaşandı. Bu savaş süresince iki
  taraf birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadılar.
  5)- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE SON VERİLMESİ:
  II. Bayezıt döneminde Cem olayına karıştığı için bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı

   
 2. helga

  helga Yeni Üye

  Paylaşım için teşekkürler. Bana da ödevim için bu konu lazımdı.