1924 Anayasası

Cumhuriyet Tarihi bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

 1. Hasan Şeref İlhan

  Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

  1924 ANAYASASI

  20 Ocak 1921'de yapılan Teşkilat–ı Esasiye Kurtuluş Savaşı yıllarındaki olağanüstü sorunların çözümü için hazırlanmış, dar kapsamlı bir anayasa idi. Cumhuriyetin ilânından sonra yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu gö*rüldü. Yapılan çalışmalar sonucu 1924 Anayasası ya*pıldı. Anayasanın başlıca özellikleri şunlardır:
  1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  2. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
  3. Yasama yetkisini meclis kullanır. Yürütme yetkisi de, Cumhurbaşkanınca görevlendirilen başbakanın mil*letvekiller arasında atadığı hükümet aracılığıyla kullanı*lır. Ancak hükümet TBMM tarafından denetlenir. (Bu du*rum kuvvetler birliğinin ilkesinin benimsendiğini gösterir)
  4. Yargı yetkisi, millet adına bağımsız mahkeme*lerce kullanılır. (Yargının bağımsızlığı kuvvetler birliğine uygun biçimdedir. Çünkü kanunlar TBMM tarafından yapılmıştır)
  5. İlköğretimi yapmak zorunludur ve bu öğretim devlet okullarında parasız yapılır.
  6. Seçme ve seçilme hakkı yalnızca erkeklere ve*rilmiştir (Kadınlara 1930'da yerel seçimlerde, 1934 yı*lında milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir)
  Not: Kuvvetler ayrılığı 1961 anayasasında yer al*mış*tır.